Koncepcja Halliwick®

Nazwa Koncepcji Halliwick pochodzi od imienia szkoły dla dziewcząt w północnym
Londynie – The Halliwick School for Crippled Girls, gdzie w 1949 roku rozpoczął pracę i
stworzył podstawy metody trener pływacki, a z zawodu hydroinżynier – James McMillan.

Nauka pływania wg zasad Halliwick opiera się na znanych zasadach fizyki a w
szczególności: hydrostatyki, hydrodynamiki i mechaniki ciała. Przeznaczona jest dla osób
w każdym wieku zarówno dla osób z niepełnosprawnością jak i dla sprawnych.

Charakterystyczną i unikatową jest forma nauczania – nowych umiejętności pływak
nabywa poprzez udział w różnego rodzaju aktywnościach wodnych, zabawach i grach.
Sesje Halliwick odbywają się w grupach ale każdy pływak ma swojego indywidualnego
instruktora, który stosuje odpowiednie wsparcia przystosowane do potrzeb i możliwości
pływaka – bez względu na to czy pływak jest sprawny czy z niepełnosprawnością – tak
aby mógł on w pełni wykorzystać swoje umiejętności oraz odnieść wszelkie korzyści
płynące ze środowiska wodnego, zabaw i aktywności. Właśnie dlatego, między innymi,
podczas całego procesu nauki nie stosuje się pomocy wypornościowych. Podczas zajęć
pływak uczy się kontrolowania oddechu i osiągania bezpiecznych pozycji do oddychania
oraz kontroli poruszania, która zależy m.in. od przystosowania psychicznego i kontroli
równowagi w wodzie. Nauka prowadzi do osiągnięcia jak największej niezależności oraz
absolutnego poczucia bezpieczeństwa, które oparte jest na gruntownej znajomości
środowiska wodnego i zdolności swobodnego kontrolowania w nim swoich ruchów.

Założenia koncepcji stanowią swoistą filozofię Halliwick:
1. Najważniejsze jest dobre samopoczucie, tzw. water happiness. Nigdy nie osiągniemy sukcesu jeśli nie będziemy w pełni odczuwać zadowolenia z przebywania w wodzie.
2. Każdemu dziecku towarzyszy instruktor, którego zadaniem jest m.in. odpowiednie wspieranie pływaka, pomaganie w początkowym przystosowaniu psychicznym do wody i poznaniu zasad kontroli równowagi aż do momentu uzyskania przez niego niezależności (często po raz pierwszy w życiu!).
3. Uczymy powoli, w logicznym porządku, w tempie stosownym dla pływaka, upewniając się, że wszystkie poprzednie kroki są udoskonalone zanim przejdziemy do nauki kolejnych.
4. Wykorzystujemy umiejętności i możliwości pływaków.
5. Nie używamy żadnych pomocy wypornościowych.
6. Pracujemy w grupach, pływacy zachęcają się i motywują nawzajem a nowym instruktorom pomagają inni z większym doświadczeniem.

10-cio Punktowy Program Halliwick

W ciągu wielu lat program metodyczny, stworzony przez Jamesa McMillana ulegał wielu
modyfikacjom. W 2000 roku Międzynarodowe Stowarzyszenie Halliwick (International
Halliwick Association) ustaliło iż podstawę Koncepcji Halliwick stanowi 10-cio Punktowy
Program nauki. W programie tym możemy zobaczyć proces rozwoju umiejętności pływaka
przechodzącego poprzez trzy fazy – przystosowanie psychiczne, kontrolę równowagi,
kontrolę poruszania się – prowadzący do uzyskania pełnej niezależności w wodzie i
stanowiący istotę nauczania motorycznego.

10 Punktowy Program Halliwick

1. Przystosowanie psychiczne
2. Niezależność
3. Kontrola rotacji poprzecznej
4. Kontrola rotacji strzałkowej
5. Kontrola rotacji wzdłużnej
6. Kontrola rotacji łączonej
7. Wypór
8. Równowaga w bezruchu
9. Ślizg w turbulencjach
10. Proste przemieszczanie się i podstawowe ruchy pływackie

W nauce wykorzystywane są różnego rodzaju techniki wsparć mające na celu m.in.
ułatwienie prawidłowego wchodzenia do basenu i opuszczania go, różnych sposobów
zmian pozycji z wykorzystaniem rotacji, kontrolowania równowagi, osiągania pozycji
bezpiecznego oddychania. Wszystkie sesje zawierają elementy zabawy, współpracy i
współzawodnictwa.

Zajęcia w oparciu o Halliwick są otwarte dla wszystkich, którzy chcą wspólnie brać
udział w aktywnościach wodnych, zabawach lub nauczyć się pływać.

Opracowała: Anna Olasińska, Senior Wykładowca Halliwick (IHA Rec.)