Gala Halliwick
zawody pływackie z wykorzystaniem zasad handicapu czasowego

Zasada konkurencji w koncepcji Halliwick, wyraża szacunek dla indywidualnych różnic pomiędzy ludźmi.

Zasada konkurencji z handicapem czasowym różni się od zwyczajowych zasad zawodów pływackich dla osób z niepełnosprawnościami – nie dzieli pływaków według ich niepełnosprawności ani według wieku.

Konkurs odbywa się z opóźnionego startu, tzw. „a time handicap”. W danym biegu pływak z najdłuższym czasem zgłoszonym startuje pierwszy. Drugiemu zawodnikowi w tym biegu jest przypisany handicap czasowy, który jest równy różnicy czasów zgłoszonych pomiędzy nim a pierwszym zawodnikiem. Np. jeśli pierwszy zawodnik przepływa w 90 sekund, a drugi zawodnik w 80 sekund dany dystans to drugi zawodnik rozpocznie swój start 10 sekund po pierwszym pływaku. Tę samą zasadę stosuje się do obliczenia handicapu czasowego kolejnych pływaków w danym biegu – zawsze czas pierwszego pływaka jest czasem, do którego się odnosimy.
Dzięki temu wszyscy startujący w danym biegu mają szansę ukończenia go w tym samym momencie - oczywiście w przypadku gdy pływają tak szybko, jak tego oczekiwano.
Zwycięzcą biegu jest ten zawodnik, który najbardziej poprawił swój czas. Czasy zgłaszane na formularzach zgłoszeniowych są stosowane do obliczania i tworzenia grup startowych, powinny być zawsze osobistym najlepszym czasem uzyskanym na ostatnim treningu. Jeśli zawodnik zapisuje się na Galę z czasem daleko od życiowego (czy to jest celowe czy nie), będzie miał większą możliwość poprawy w porównaniu do tych, którzy zapisali się z najlepszym czasem.
To sprawia, że pojawia się możliwość nieuczciwej konkurencji. Aby tego uniknąć został wprowadzony 7% margines poprawy. Każdy, kto pływa 7% szybciej niż czas zgłoszony zostanie zdyskwalifikowany i wykluczony w zwykłych biegach. Ale przechodzi do tzw. biegu extra, te biegi są rozpisywane podczas trwania zawodów a do tworzenia grup startowych brane są pod uwagę czasy z eliminacji biegu zwykłego.
7% margines poprawy stosuje się w biegach eliminacyjnych i półfinale, ale nie w finale. Finał wygrywa zawodnik, który pierwszy dopłynie do mety.

Konkurencje rozgrywane są na dystansach: 25m, 50m, 100m.
Sztafety: 4x25 m i 4x50 m.
Styl pływania nie jest określony – zawodnicy pływają swoim własnym stylem, można rozpocząć dystans na plecach a ukończyć stylem piersiowym.
Dopuszczalny jest start ze słupka, z brzegu lub z wody.
W przypadku osób niedowidzących i niewidomych istnieje możliwość pilotowania pływaka w wodzie.
Istnieje możliwość pokonania dystansu z dodatkowym, nie mającym charakteru wypornościowego, akcesorium pływackim np. płetwami - pływak korzysta z nich przez całe zawody, czas zgłoszony jest czasem uzyskanym przez pływaka na danym dystansie przepłyniętym w płetwach.
Istnieje możliwość stworzenia sztafety międzyklubowej lub z grupy indywidualnych zawodników.
Podczas startu z handicapem czasowym panuje całkowita cisza aż do momentu gdy ostatni zawodnik znajdzie się w wodzie – wówczas rozpoczyna się dopingowanie zawodników.

Zawody rozgrywane wg zasad z handicapem oferują szereg zalet:
- każdy może wziąć udział w zawodach, niezależnie od niepełnosprawności
- pływacy sprawni mogą konkurować z pływakami z niepełnosprawnościami
- zawodnicy rywalizują w zależności od ich zdolności a nie ich niepełnosprawności
- główną motywacją do pływania szybciej jest poprawienie swojego czasu - wyniki przedstawia się w porównaniu z innymi
- każdy bierze udział w finiszu wyścigu i przeżywa emocje sprawiedliwej konkurencji
- zostaje podtrzymana motywacja do poprawy własnego wyniku.

Regulamin - pobierz
"Zasady Gal Halliwick" .pdf - pobierz
Formularz zgłoszeniowy .docx - pobierz
Formularz zgłoszeniowy .pdf - pobierz