Stowarzyszenie "Halliwick Polska"

Historia powstania

16. 09. 2017
Zebranie założycielskie Stowarzyszenia w Warszawie, 17 członków założycieli, uchwała o powołaniu Stowarzyszenia.
27. 12. 2017
Decyzją Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Stowarzyszenie Pływania i Terapii w Wodzie „Halliwick Polska” zostaje wpisane do KRS.
2. 04. 2018
Stowarzyszenie „Halliwick Polska” złożyło aplikację o przyjęcie w poczet członków International Halliwick® Association (IHA).
10. 04. 2018
Decyzją Zarządu Głównego IHA Stowarzyszenie Pływania i Terapii w Wodzie „Halliwick Polska” zostało przyjęte w poczet członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Halliwick® (IHA) jako członek o statusie państwa.

Władze Stowarzyszenia

Zarząd:

Anna Olasińska – prezes
Maciej Kampa – wiceprezes
Krzysztof Miłkowski – skarbnik
Małgorzata Wojdowska – sekretarz

Komisja Rewizyjna:
Monika Kaczor – przewodnicząca
Urszula Chachulska – członek komisji
Jadwiga Dymacz – członek komisji .

Statut Stowarzyszenia

pobierz

Deklaracje

Członek Zwyczajny (absolwenci kursów) pobierz
Członek Wspierający (osoba fizyczna) pobierz

Składki:

Wysokość rocznej składki w 2020 roku:

Członek Zwyczajny: 50 zł
Członek Wspierający (osoba fizyczna): 20 zł

Numer rachunku bankowego:
Bank BNP Paribas
Adres do przelewu: BNP Paribas S.A. ul. Kasprzaka 10/16 01-211 Warszawa
Nr konta
: 82 1750 0012 0000 0000 3881 7639
W tytule wpłaty prosimy podać: nazwisko i imię, składka oraz rok, za który jest wpłacana.