Kursy

Informacje ogólne

Tylko kursy, których kalendarium znajdą Państwo na naszej stronie, posiadają
akredytację wydaną przez Stowarzyszenie Pływania i Terapii w Wodzie „Halliwick
Polska” a ich zawartość merytoryczna i warunki organizacji spełniają przepisy
Międzynarodowego Stowarzyszenia Halliwick® (IHA), które jest właścicielem znaku
towarowego Halliwick (Registered Trademark).


W kursach podstawowych mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani tematyką bez
względu na wykonywany zawód. Jedynymi warunkami są pozytywne nastawienie do
środowiska wodnego i umiejętność rekreacyjnego pływania.

Kursy zaawansowane są dedykowane różnym grupom zawodowym i mają różnorodną
tematykę związaną z profesjonalnymi potrzebami osób, które posiadają certyfikat
ukończenia kursu podstawowego. Zgodnie z przepisami IHA ich zawartość merytoryczna
jest tworzona przez Seniorów Wykładowców Halliwick (IHA Rec.), którzy jako jedyni mają
kompetencje do ich prowadzenia.

Prowadzący kursy

Kompetencje i uprawnienia do prowadzenia kursów, szkoleń i warsztatów z zakresu
koncepcji Halliwick® na terenie Polski posiadają jedynie:
Anna Olasińska (Senior Wykładowca Halliwick, IHA Recognized) - kursy podstawowe i zaawansowane
Krzysztof Miłkowski (Wykładowca Halliwick, IHA Recognized) - kursy podstawowe
Po pomyślnym ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują międzynarodowy certyfikat, który umożliwia im dalsze szkolenie w zakresie koncepcji Halliwick® oraz uczestniczenie we wszystkich kursach organizowanych pod auspicjami IHA na całym świecie.

Terminy szkoleń

Forum Halliwick® Polska


Akredytacja

Jedyną organizacją wydającą akredytacje na kursy i szkolenia dotyczące
koncepcji Halliwick w Polsce jest Stowarzyszenie „Halliwick Polska”.